Våra analysprodukter & paket

Säkerhetspaket

Säkerhetspaketet omfattar kemiska och mikrobiologiska analyser för ...
Antal
Läs mer

Kemisk kontroll

Vill du kontrollera vattnet med avseende på total förekomst av kv&...
Antal
Läs mer

Kemisk syreförbrukning

Vill du kontrollera vattnet med avseende på kemiskt syreförbrukand...
Antal
Läs mer

Mikrobiologisk kontroll

Vill du kontrollera förekomsten av E. coli-bakterier i ditt vatten ä...
Antal
Läs mer

pH i avloppsvatten

Vill du kontrollera vattnet med avseende på pH, är det paketet pH ...
Antal
Läs mer

Suspenderade ämnen

Vill du kontrollera hur mycket suspenderade ämnen det finns i vattnet, &...
Antal
Läs mer