Om avloppsvatten.se

SYNLAB har under många år verkat för god vattenkvalitet genom oberoende, ackrediterade laboratorieanalyser. Vår avloppsportal avloppsvatten.synlab.se är till för dig som ska ta prov på din avloppsanläggning efter föreläggande från din kommun eller för att göra funktionskontroll av annan anledning. Här erbjuds fem olika paket, för att det ska vara enkelt för dig att välja det du behöver.

Vänd dig till kommunens miljökontor vid praktiska frågor om provtagning och analysomfattning. När det gäller information om provtagningspunkt eller andra frågor kring din anläggning vänd dig till leverantören.

För information rekommenderar vi Havs- vattenmyndighetens ” Vanliga frågor och svar om små avlopp”