Betalning och Leverans

Faktura och kortbetalning

Betalning via faktura sker i samarbete med Klarna fakturering. Betalningsvillkor är 14 dagar till privatpersoner och företag. Sedvanlig kreditprövning utan kopia för kännedom sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en avgift om 70 kr inkl moms. Mer information om Klarna finns på www.klarna.se. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS. (Payment Card Industry Data Security Standard)

Kortbetalning sker genom Samport. Vid betalning via kort skall kund uppge kortnummer och giltighetsdatum. Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram till dess SYNLAB tillgodogjort sig betalning. Skulle täckning saknas kommer inte ordern slutföras. Säkerhetsmässigt är detta en förstklassig lösning tack vare SSL, 3-D Secure och SAFS – Samports egenutvecklade bedrägeriskydd.

Leverans
Normal leveranstid av provtagningsmaterial är 3-5 arbetsdagar. Normal leveranstid av analysrapport är 10–15 arbetsdagar.

Analysresultatet levereras per brev i ett exemplar till kund, om inte e-postalternativ väljs. Vid val av rapportering med brev tillkommer en avgift om 25 kr inkl. moms.

Om provet vid ankomst till laboratoriet kan antas ha förändrats från sin ursprungliga karaktär på så sätt att önskad undersökning ej kan anses meningsfull, äger laboratoriet rätt att kassera provet eller endast utföra vissa av önskade beställningar. Exempel på orsaker då prov kan förändras är vid förvaring i olämpligt provtagningskärl eller förpackning, felaktig förvaringstemperatur eller vid för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet. Laboratoriet rådgör i möjligaste mån med beställaren innan beslut kring detta tas.

Om laboratoriet inte kan leverera inom avtalad tid skall konsumenten utan dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leverenstidpunkt. Konsumenten skall då ha rätt att häva köpet utan kostnad.