Kemisk kontroll

Vill du kontrollera vattnet med avseende på total förekomst av kväve och fosfor och syreförbrukande ämnen (BOD7), är det paketet Kemisk kontroll du ska välja. Dessa analyser ingår i Säkerhetspaketet.

Leveranstid provtagningsmaterial: 3-5 dagar

Leveranstid analysresultat: 10 dagar.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal