Säkerhetspaket

Säkerhetspaketet omfattar kemiska och mikrobiologiska analyser för avloppsvatten. Samtliga analyser utförs på SYNLAB:s ackrediterade laboratorier. Följande analyser ingår:

  • kemisk analys av näringsämnena kväve och fosfor,
  • analys av syreförbrukande ännen (BOD7)
  • mikrobiologisk analys av E.coli-bakterier.

Leveranstid provtagningsmaterial: 3-5 dagar.

Leveranstid analysresultat:  10 dagar.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal