Om SYNLAB

SYNLAB Analytics & Services Seden AB – ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier i England, Holland, Norge och Sverige samt med försäljningskontor i stora delar av övriga Europa. I Sverige har vi fyra laboratorier belägna i Malmö, Linköping, Karlstad och Umeå. Detta gör att vi kan serva hela Sverige med avancerade vatten- miljö och livsmedelsanalyser.

Samtliga våra laboratorier är ackrediterade och de analyser som vi utför är samtliga kvalitetssäkrade in i minsta detalj. Våra kunder sträcker sig från industriella vattenverk, miljökontor, miljökonsulter, livsmedelsindustrier till privatpersoner. Avseende avloppsvatten har vi analyserat hundratusentals prov under företagets historia. Vi har expertkunskap inom området och levererar tillförlitliga resultat.

Anlitar man SYNLAB för analys av sitt avloppsvatten, då kan man också lita på att man får kvalitetssäkrade och trovärdiga analysresultat.

För mer information om SYNLAB: www.synlab.se