Hur lång tid tar det?

Så fort din beställning är lagd, packar vår personal ihop just ditt provtagningsmaterial. Vi skapar etiketter med dina uppgifter och din beställning samt levererar detta tillsammans med provflaskorna. Materialet skickas med post och når dig vanligen inom 3-5 arbetsdagar från att beställningen är lagd.

Därefter tar du provet när det passar dig och ser till att det kommer till laboratoriet inom 24h. Analyserna påbörjas så snart provet kommer till laboratoriet. Fosfor- och kväveanalyserna blir klara på några enstaka dagar medan BOD7 tar en vecka, då det ska gå sju dagar mellanr första och andra mätningen. Svaret på ditt prov får du ca 10 arbetsdagar från det att det ankommer till laboratoriet.